Garanti

1.Garanti süresi, malın tesliminden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
2.Özka markasını taşıyan ve firmamızca satılan her dış ve iç lastik, üretim, işçilik ve malzeme hatalarına karşı garantimiz altındadır. Garanti süresince, fabrika çıkışlı arızalardan dolayı, herhangi bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.
4.Malın; teslim tarihinden itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla (1) bir yıl içinde, aynı arızayı(2) ikiden fazla tekrarlaması, farklı arızaların (4) dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan faydalanmamanın süreklilik kazanması, tamir için geçen azami sürenin aşılması, arızanın tamirinin mümkün olmadığının firmamızca düzenlenecek bir rapor ile belirlenmesi durumunda tüketici ücretsiz değiştirme, bedel iadesi ve kullanım oranının bedel indirimini talep edebilir.
5.Malın kullanma kılavuzundaki yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
6.Tüketici garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürülüğüne başvurabilirler. Belge Numarası 66024 Belge İzin Tarihi 23.02.2009 Bu belgenin kullanımına ; 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında Kanun ve bu Kanun  dayanılarak yürürlüğe konulan GARANTİ BELGESİ uygulama esaslarına dair yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN ŞARTLAR

Araç üreticisinin tavsiye ettiği lastik ve jant ebatları dışında farklı kullanımlar.
Taş, çivi, cam ve benzeri nedenlerle hasar görmüş lastikler.
Araç mekaniğinin bozuk oluşundan kaynaklanan arızalar.
Hatalı ve kötü kullanımdan meydana gelen arızalar; aşırı yük, aşırı hız, çarpma, ani fren, düşük veya yüksek hava basınçları.
Yol şartlarının neden olduğu arızalar; bozuk yollar,düşük banket, hatalı yol, çukur, kasis.
Farklı ölçülerde, uygun olmayan dış lastik, iç lastik ve kolon eşleştirmeleri.
Takma-sökme anında verilen hasarlar.
Tamir edilmiş veya kaplanmış lastikler.
İç lastikli lastiklerin(tube-type), iç lastiksiz (tubeless)kullanılması.
Uzun süre bekleyen araçların lastiklerinde oluşan deformasyonlar.
Uygun olmayan depo şartları.

ÖZKA LASTİK A.Ş. GARANTİ SİSTEMİNİN UYGULANMASI
1.  Özka Lastik A.Ş. yetkili satıcısı, lastikler için müşteriye GARANTİ BELGESİ verir.
2.  Müşteri arıza şikayeti olan lastiğini,incelemek üzere GARANTİ BELGESİ İLE BİRLİKTE Özka Lastik A.Ş. yetkili satıcısına teslim eder, satıcı arıza raporu doldurur, bir nüshayı müşteriye verir.
3.  Lastik teknik uzmanlarımız tarafından en kısa sürede titizlikle incelenir.
4.  Garanti kapsamı içinde fabriksasyon arızası tespit edilen lastiğe ödeme yapılır, hurda alınır. 
5.  Garanti kapsamı dışında kalan lastik müşteriye iade edilir.
6.  İnceleme işleminin sonucu, yetkili satıcımıza veya müşteriye bildirilir.